Hello!

 

BARCELONA

New market, new place.
We have a studio, but it’s classified.

+34 664 393 943
hello@themartproject.com

Working hours… Free days…what?
We work 24/7, we just love what we do!

NEXT MARKET

Palo Alto Market, Barcelona
Carrer dels Pellaires, 30

@paloaltomarket
www.paloaltomarket.com

3 i 4
Març 2018

INFO + COLLABORATIONS

Per a qualsevol pregunta o comentari,
envieu un missatge a qualsevol d’aquestes plataformes.

Facebook / Instagram: @themartproject
E-Mail: hello@themartproject.com

Per a col·laboracions o peticions especials
enviar un e-mail amb els requeriments
o preguntes a: hello@themartproject.com